Galeria

Guitarres entregades

Construeixo les guitarres d’una en una, jo sol, de principi a fi, dedicant a cada procés i a cada detall tot el temps que es mereixen..

Sempre amb els millors materials possibles. L’acabat també és obra meva, aplicant goma laca a monyeca en tota la guitarra.

Aquí pots veure una selecció de guitarres lliurades

Guitarra Tradicional

Projecte_AIRE